คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสำนักพิมพ์และวารสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสำนักพิมพ์และวารสาร

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ คณะทำงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะทำงานวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสำนักพิมพ์และวารสาร ณ ห้องบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565