นักเขียนจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ F.M. 100

นักเขียนจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ F.M. 100

รองศาสตราจารย์ ยุพา มหามาตร สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “พิมพ์ เคลื่อน ขยาย” ให้สัมภาษณ์ในรายการ เรื่องน่ารู้…จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  F.M.100 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือเรื่องดังกล่าว พร้อมอธิบายแนวคิดทางด้านมิติทางศิลปะที่น่าสนใจ