ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Chinese Academy of Sciences

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Chinese Academy of Sciences


ในวันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สิริชัย คุณภาพดีเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Chinese Academy of Sciences เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI) พร้อมหารือความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ ในเรื่องการจัดการของเสีย และการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสียรวมถึงการยกระดับความสามารถด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการกันในอนาคต ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่