พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมข้าวล้านนา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมข้าวล้านนา

     รองศาสตราจารย์ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมข้าวล้านนา กับบริษัทคู่ความร่วมมือเอกชน ประกอบด้วย 1) บริษัท อานันทพร จำกัด 2) บริษัท เอเมิร์ซ จำกัด 3) บริษัท อาชนวัฒน์ จำกัด 4) บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และ 5) บริษัท ไร่ดินไทย จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทคู่ความร่วมมือข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ จากข้าวล้านนาที่พัฒนามาจากนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา สู่เป้าหมายการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร และสามารถรักษาทรัพยากรท้องถิ่นพันธุ์ข้าวล้านนาให้คงอยู่และเป็นแหล่งพันธุกรรมสำคัญในการนำไปใช้ประโยชน์ได้