มช. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

มช. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย พร้อมด้วย ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP Act ) พร้อมกันนี้ยังร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อผลักดันกลุ่มวิจัยเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวมต่อไป