สำนักงานบริหารงานวิจัยเข้าศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานบริหารงานวิจัยเข้าศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ภารกิจบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารงานวิจัย โดยนายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย เข้าศึกษาดูงานด้านการเงิน งานด้านบุคคล และงานด้านพัสดุของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรให้การต้อนรับ