การประชุมการใช้งานระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมการใช้งานระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. สำนักงานมหาวิทยาลัยจัดประชุมเรื่องการใช้งานระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่