สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2567-2568

คณะผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม

🤝 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสนำทีมเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และร่วมประชุมหารือการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ 🤝

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2566

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ….ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล บรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 “รางวัลผลงานบริการวิชาการดีเด่น”

Research Administration Center
Office of the University, Chiang Mai University

Research at Chiang Mai University is administered and managed by Research Administration Center. Since it founding in 1964, Chang Mai University has develop both academic and research efforts to achieve a world class standard. RAC has 4 working group: Research Management, Chiang Mai University Press, Intellectual Property Services, and Administration group.

At Chiang Mai University, the discipline-specific research facilities can be found within individual faculties. However, there are 4 interdisciplinary research institutes to assist CMU’s development in research excellence in a variety of fields, primarily collaborative research projects between specific academic disciplines. In addition, there are more than 20 Center of Excellences for specific research theme within the university.

1. The Research Institute for Health Sciences (RIHES)
2. The Social Research Institute (SRI)
3. The Science and Technology Research Institute (IST)
4. Energy Research and Development Institute-Nakornping (ERDI)

1. Center of Excellence in Tissue Engineering
2. Center of Ethnic Study and Development
3. Biomedical Technology Research Center
4. Center of Excellence in Mathematics
5. Applied Quantum and Plasma Technology Research Center
6. Biomaterials and Medical Device Invention Center
7. Center of Excellence in Scientific and Analytic Technological Innovation
8. Integrated Research to Expand the Capacity for Diagnosis, Management and Prevention of AIDS/HIV and Opportunistic Infection
9. Prenatal Diagnosis and Control of Down Syndrome
10. Center for Air Quality Research and Management
11. Applied Mathematics
12. Lanna Rice Center
13. Cardiac Electrophysiology Research and Training(CERT)
14. Forensic Science Center
15. Northern Archaeology Center
16. Nanoscience and Nanotechnology Center
17. Agriculture Biotechnology Transfer and Service Center
18. Center of Excellence for Molecular Imaging

 

RAC is also responsible research data management and developed R.A.C. Publication Program which allows user to search for research papers, and allow CMU published papers to be listed by faculty and department

Chiang Mai University Press started in 2013 is also a part of RAC, it provide publication services to research paper and books. The university has so far printed 15 books from CMU’s staff, as well as joint publication with other institutions. For more information please visit http://cmupress.cmu.ac.th or tel . 053 – 943603 – 4 Email: cmupress.th@gmail.com

RAC also provide service to its staff to register for patents and provide guidance and assistant on property rights. For more information please send e-mail to tloubi.cmu@gmail.com or telephone 053-942641 fax 053- 210733.