การประชุมคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อวางแผน นโยบาย และการดำเนินงานในอนาคตของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.