การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยร่วมกับประเทศฝรั่งเศส

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยร่วมกับประเทศฝรั่งเศส

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยร่วมกับประเทศฝรั่งเศส

 

 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ Dr.Xavier GROSMAITRE Ph.D, ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ และอุดมศึกษา แผนกความร่วมมือและวัฒนธรรม และ Mr.Benoît Talleu, Deputy Attaché, สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยร่วมกับประเทศฝรั่งเศส ณ ห้องประชุมพระยา ศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย 1

 

ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่