การประชุมหารือเตรียมการสำหรับ Times Higher Education Impact Ranking 2021

การประชุมหารือเตรียมการสำหรับ Times Higher Education Impact Ranking 2021

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมในหัวข้อเรื่อง “การประชุมหารือเตรียมการสำหรับ Times Higher Education Impact Ranking 2021” ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่