การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย ร่วมกับภาควิชาชีวศาสตร์สัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุขจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง อีบุ๊ค เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง E115 ภาควิชาชีวศาสตร์สัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านแนวโน้มการตลาด และด้านการจัดพิมพ์หนังสือแบบ E-book โดยมีคุณอุกฤษฎ์ วิศิษฐ์กิจการ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท บุ๊คคาเซ่ (พาร์ทเนอร์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นวิทยากรการสัมมนาครั้งนี้