การหารือด้านงานวิจัยระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การหารือด้านงานวิจัยระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. คณะทำงานจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี เพื่อหารือด้านงานวิจัยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่