การเขียนเพื่อจัดทำบทความวิชาการภาษาอังกฤษ สำหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเขียนเพื่อจัดทำบทความวิชาการภาษาอังกฤษ สำหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการการอบรม “การเขียนเพื่อจัดทำบทความวิชาการภาษาอังกฤษ สำหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
🗓 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ณ โรงแรม ณ นิรันดร์ จังหวัดเชียงใหม่
🔹ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/HtWSH2022

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท