ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “CMU PROACTIVE RESEARCHER 2023 นโยบายนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก”

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “CMU PROACTIVE RESEARCHER 2023 นโยบายนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก”

📢 สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “CMU PROACTIVE RESEARCHER 2023 นโยบายนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก” โดย รศ.ดร. วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ การบริหารงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
.
เพื่อชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขผู้สมัคร รวมถึงแนวทางการดำเนินงาน ในการเตรียมความพร้อมสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก พ.ศ. 2566
📌ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. เฉพาะช่องทาง Online (Zoom Meeting ID: 914 8658 6015 หรือ link https://cmu-th.zoom.us/j/91486586015) เท่านั้น
.
📞สอบถามเพิ่มเติม : 053 943 613 (ชวัลรัตน์, อาภาภรณ์)