ขอแสดงความยินดีกับรองอธิการบดี กำกับการบริหารงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มช. ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับรองอธิการบดี กำกับการบริหารงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มช. ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย


🎉
✨สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี กำกับการบริหารงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566
.