ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามประกาศของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ดังนี้ 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.