คณะผู้บริหารต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศจากสหรัฐอเมริกา และคณะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ

คณะผู้บริหารต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศจากสหรัฐอเมริกา และคณะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ

คณะผู้บริหารต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศจากสหรัฐอเมริกา และคณะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ

.
.
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับคุณเอวาน บิง ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศจากสหรัฐอเมริกา และคณะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ ในโอกาสที่มาประชุมหารือเกี่ยวกับภารกิจทางวิชาการและสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยมีคณะทำงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านหมอกควัน เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
.
.
.
.
.
.
.
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.