คณะผู้บริหารสำนักงานบริหารงานวิจัยให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก GIEC-CAS และ QIBEBT-CAS สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะผู้บริหารสำนักงานบริหารงานวิจัยให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก GIEC-CAS และ QIBEBT-CAS สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองอธิการบดี ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ และ รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม พร้อมด้วย ผศ.ทพญ.ดร. วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี และ รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ให้การตอนรับ Professor Dr. Wei Qi และคณะผู้แทนจาก Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Science (GIEC-CAS) และ Professor Dr. Li Fuli และคณะผู้แทนจาก Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy of Sciences (QIBEBT-CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการและด้านการวิจัย ณ ห้องรับรอง มล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567