คณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น

.
.
          คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Hara Naoyuki, Vice President and Director of the International Office, Faculty of Economics, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น และคณะฯ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดประชุม The 2nd Trilateral Symposium on SDGs ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 ณ Kagawa University, Japan พร้อมทั้งหารือความร่วมมือการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้อง ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
.
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.