นักเขียนจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ F.M. 100

นักเขียนจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ F.M. 100

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “จุลชีววิทยาและการประยุกต์” ให้สัมภาษณ์ในรายการ เรื่องน่ารู้…จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน  F.M.100 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือเรื่อง จุลชีววิทยาและการประยุกต์  เพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือ จุลชีววิทยาและการประยุกต์ พร้อมให้ความรู้การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอาหาร ประโยชน์ของจุลินทรีย์ เป็นต้น