บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานกลุ่ม Global Partnership

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานกลุ่ม Global Partnership

📣 บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานกลุ่ม Global Partnership 🌏🤝

 

📍กรอบการวิจัย📍
เป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในสาขาที่มีความสำคัญต่อประเทศ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมด้านเกษตร อาหาร การแพทย์ พลังงานและสารเคมีมูลค่าสูง ดิจิทัล Mataverse วัสดุมูลค่าสูง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจหมุนเวียนระบบคมนาคมสมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีลักษณะของโครงการเป็นกระบวนการเลือกรับเทคโนโลยี และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายนานาชาติ นำไปสู่การพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 

🗓 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2565 (ปิดรับเวลา 17.00 น.) ผ่านระบบ NRIIS

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของ บพข. ได้ที่ https://pmuc.or.th/ หัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการ และสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งข้อเสนอโครงการดังแนบ

 

🔎 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11586

 

ประกาศ PMU ข้อเสนอโครงการ Global Partnership ปี 2566.pdf

 

เอกสารประกอบ TRL.xlsx

 

แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. สำหรับ Global Partnership ปี 2566.docx

 

คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข. ใช้สำหรับประกาศ call 66 รอบ 1