หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์

นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ (จิม)

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
โทรศัพท์ : 053-94-3602

ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย (โจ)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-942641, 053-210731-2

นางสาวพันทนา คำเขียว (แนน)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-942641, 053-210731-2

นางสาววณิชชา จตุรสุคนธ์ (เมย์)

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-942641, 053-210731-2

นางสาวสิรประภา ตรงต่องาน

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-942641, 053-210731-2

นางสาวพิสมัย ติง

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-942641, 053-210731-2