ประกาศผลการจัดสรรทุน Post-Doctoral Fellowship for Reinventing University

ประกาศผลการจัดสรรทุน Post-Doctoral Fellowship for Reinventing University

ประกาศผลการจัดสรรทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) สำหรับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปี 2565

 

รอบที่ 1  ประกาศทุนPostDoc-Reinventing

รอบที่ 2  อยู่ระหว่างการพิจารณา