ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)”

 

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.(ต้นสังกัดกดรับรองข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11657

 

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการ e-ASIA 2024.pdf

 

guideline_12th__environment (2).pdf

 

3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์.docx