ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

สามารถยื่นข้อเสนอในระบบ nriis ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.
(มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกดรับรองข้อเสนอการวิจัย ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11659

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ข้อมูลด้านในงานระบบ NRIIS (:) กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612
ข้อมูลด้านทุนวิจัย (:)
(>) กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 423, 424, 06 5950 9841 (นางสาวสวนีย์ / นางสาวขนิษฐา / นางสาวภรรทรทร)
(>) กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 0 2039 5542, 09 6058 7383 (นางสาวสุนทราภรณ์ / นางสาวจารุณัฐ / นางสาวกนกวรรณ)|

นส.เชิญสมัครรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 66

ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

 

1.1. แบบเสนอทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่

 

1.2. Research Grant for New Scholar

 

2. แบบการใช้ประโยชน์ (จำเป็น)

 

3. แบบรับรองนักวิจัยที่ปรึกษา (จำเป็น)

4. หนังสือรับรอง