ประกาศรับสมัครนักวิจัยเชิงรุก (CMU PROACTIVE RESEARCHER)

ประกาศรับสมัครนักวิจัยเชิงรุก (CMU PROACTIVE RESEARCHER)

 

ตามที่ สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก (CMU PROACTIVE RESEARCHER) และชี้แจงแนวทางการรับสมัคร ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัครให้คณาจารย์และนักวิจัยที่สนใจเพื่อรับทราบ และเตรียมความพร้อมในการยื่นสมัครทุนนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผ่านช่องทาง Online (Zoom Meeting) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง รวมทั้งสิ้นกว่า 300 ท่าน

 

สามารถรับชมวีดีโอการประชุมย้อนหลังได้ที่

🎥 CMU Researcher 2566 (บันทึกวีดีโอย้อนหลัง)

หรือ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

PPt. นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก (09-06-23)

 

บัดนี้ สบว.ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดการสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก

โดยสามารถโหลดประกาศ และเอกสารประกอบการสมัครได้จาก

📋 ประกาศ และเอกสารประกอบการยื่นสมัคร

และสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ผ่านช่องทาง

📩 ยื่นสมัครนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก

 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 (16.30 น.)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 📞 ณิชกานต์ (คุณเทียน) 053 943 601 📫 e-mail: postdoc.cmu@gmail.com