ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 2  ( ประกาศจากเว็บไซต์รับสมัคร U2T รอบที่ 3)

……

คลิก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2

……

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องดำเนินการ “ยืนยัน” เข้าร่วมโครงการ ภายในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 

ก่อนเวลา 12.00 น.

ได้ที่ : https://forms.gle/cBHYhkQycuUu2Ed28

…………..