ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 1

ได้ที่

ประกาศผล CMU U2T FOR BCG รอบ1_compressed

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องดำเนินการ “ยืนยัน” เข้าร่วมโครงการ ภายในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 

ก่อนเวลา 12.00 น.

ได้ที่ https://forms.gle/EzvFNXPxZtegVsyAA

สอบถามเพิ่มเติม : Facebook Page หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม

https://www.facebook.com/cmusecenter