ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567

 

กำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 27 มกราคม 2566
ณ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.raot.co.th/ewt_news.php?nid=91303

 

ปชส.เปิดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567

 

คู่มือการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและการจ้างวิจัย

 

แบบฟอร์ม ว.1