ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

 

การเสนอชื่อ 

  1. รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จะต้องมาจากการเสนอชื่อจากต้นสังกัดเท่านั้น
  2. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น อาจมากจากการเสนอชื่อจากต้นสังกัดหรือนักวิจัยสมัครด้วยตนเอง

โดยมีกำหนดปิดรับการเสนอรายชื่อในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผ่าน Email: thaitechaward@gmail.com หรือ www.promotion-scitec.or.th

 

รางวัล

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น เงินรางวัลรวม 1,000,000.- บาท (ปีละไม่เกิน 2 รางวัล) พร้อมโล่รางวัลพระราชทานประติมากรรม เรือใบซุปเปอร์มด

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เงินรางวัลๆละ 100,000.- บาท (ปีละไม่เกิน 2 รางวัล) พร้อมเหรียญรางวัล เรือใบซุปเปอร์มด

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.promotion-scitec.or.th/