ประชาสัมพันธ์การอบรม “การจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2563”

ประชาสัมพันธ์การอบรม “การจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2563”

ประชาสัมพันธ์การอบรม “การจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2563” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom และ Facebook live ของ CMU SH&E โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/cWIhZ