ประชาสัมพันธ์งานวิจัยด้าน Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) Research

ประชาสัมพันธ์งานวิจัยด้าน Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) Research

ผศ.ดร.สกุณณี บวรสมบัติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าทีมวิจัย “Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) Research” ได้ดำเนินงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ขอเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในทางราชการต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/drive/folders/1A2b9smY9vxc53Ug4yBtpuL2YgVtGS-V3?usp=sharing