ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2566

การยางแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2566

 

สามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ทางอีเมล researchraot@gmail.com

 

ปิดรับข้อเสนอภายในวันที่ 15 มกราคม 2565

 

ปชส.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปี2566