ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้หัวข้องานวิจัยที่ครอบคลุมทุกสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อยื่นขอรับทุน ERC Starting Grants

ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้หัวข้องานวิจัยที่ครอบคลุมทุกสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อยื่นขอรับทุน ERC Starting Grants

สภาวิจัยยุโรป (European Research Council, ERC) ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้หัวข้องานวิจัยที่ครอบคลุมทุกสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อยื่นขอรับทุน ERC Starting Grants วงเงินงบประมาณสูงสุดถึง 1.5 ล้านยูโร (57 ล้านบาท) ในระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 

สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://erc.europa.eu/funding/starting-grants

หมายเหตุ :

  1. ผู้สมัครรับทุน ต้องมีประสบการณ์การทำงานวิจัยอย่างน้อย 2 ปี และไม่เกิน 7 ปี หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก(Cut-off dates: Ph.D. awarded from 1 January 2015 to 31 December 2019 (inclusive).)
  2. นักวิจัยทุกสัญชาติรวมถึงนักวิจัยไทย สามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อข้อทุน ERC Starting Grants ได้
  3. นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้องานวิจัยที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น
  4. ผู้สมัครจากประเทศไทยจำเป็นต้องมี research partner จากหน่วยงานวิจัยที่มีชื่ออยู่ในEU Member States หรือ Associated countries (สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ตามลิ้งค์ดังแนบ)
  5. ผู้ที่เป็นPrincipal Investigator (PI) จาก host institution จะต้องเป็นผู้ส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารที่ใช้ในการสมัครต่างๆไปยังแหล่งทุน แต่เพียงผู้เดียว และหากข้อเสนอโครงการได้รับการคัดเลือก ทาง Host institution จะกระจายเงินทุนวิจัยที่ได้รับ มายังนักวิจัยไทยตามที่ได้ตกลงร่วมกัน

64.ว627-เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ERC Starting Grants