ประชาสัมพันธ์ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สู่งานวิชาการรับใช้สังคม รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สู่งานวิชาการรับใช้สังคม รุ่นที่ 2

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนใจทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สู่งานวิชาการรับใช้สังคม

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมโจทย์วิจัยพื้นที่ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ตำบลท่าศาลา หรือตำบลป่าแดด  

– สามารถดูรายละเอียดโครงการ คุณสมบัติ และเงื่อนไขโครงการ ได้ที่

โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่น2 

-ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://forms.gle/woDghdbHCXoWH22d7 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม : หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม

053-943614 ,091-1685555 (นโรปกรณ์)