ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการระดับส่วนงาน ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการระดับส่วนงาน ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 ณ ห้องอาวุธ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายงานมาตรฐานการวิจัยและทุนเสนอผลงานต่างประเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการระดับส่วนงาน ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะกรรมการสังกัด คณะ/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้