ประชุมเตรียมการข้อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ประชุมเตรียมการข้อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และคณะ ในการร่วมประชุมเตรียมการข้อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563