ผลการพิจารณาเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ประจำปีงบประมาณ 2567

ผลการพิจารณาเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ประจำปีงบประมาณ 2567

เจ้าของผลงานบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย เพื่อเบิกเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ในระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Research) เข้าไปบันทึกข้อมูลได้เลยที่นี่ » https://research.mis.cmu.ac.th โดย Login เข้าระบบด้วย CMU Account

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผลงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทน

 

ไฟล์เอกสารอนุมัติให้เบิกเงิน

ค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2566

ค่าตอบแทน เดือนพฤศจิกายน 2566

ค่าตอบแทน เดือนธันวาคม 2566

ค่าตอบแทน เดือนมกราคม 2567