ผลการพิจารณาเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ประจำปีงบประมาณ 2567

ผลการพิจารณาเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ประจำปีงบประมาณ 2567

เจ้าของผลงานบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย เพื่อเบิกเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ในระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Research) เข้าไปบันทึกข้อมูลได้เลยที่นี่ » https://research.mis.cmu.ac.th โดย Login เข้าระบบด้วย CMU Account

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผลงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทน

 

ไฟล์เอกสารอนุมัติให้เบิกเงิน

ค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2566

ค่าตอบแทน เดือนพฤศจิกายน 2566

ค่าตอบแทน เดือนธันวาคม 2566

ค่าตอบแทน เดือนมกราคม 2567

ค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2567

ค่าตอบแทน เดือนเมษายน 2567

ค่าตอบแทน เดือน พฤษภาคม 2567