มช. ให้การต้อนรับอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มช. ให้การต้อนรับอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

     ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย และดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแนวทางการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพา
ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.