มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเข้าศึกษาดูงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเข้าศึกษาดูงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ คณะทำงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เจ้าหน้าที่งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร สำนักงานบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านสำนักพิมพ์