มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Chiayi University, Taiwan (NCYU) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุม The 3rd Trilateral Symposium 2024

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Chiayi University, Taiwan (NCYU) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุม The 3rd Trilateral Symposium 2024

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National Chiayi University, Taiwan (NCYU) นำโดย Professor Ruey-shiang Chen, Vice President, Professor Hsin-i Chang, Head of Department of Biochemical Science and Technology, Professor Show-Jen Chou, Head of Department Applied Chemistry & Center for Environmental Protection and Safety Management

          และ Assistant Professor Hsuan-Wen Chen, Department of Biological Resourcesในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุม The 3rd Trilateral Symposium 2024 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2567 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย