มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าศึกษาดูงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าศึกษาดูงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 นาฬิกา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าศึกษาดูงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUPress)  ณ ห้องประชุมประเสริฐ อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่