รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ แบบตามประสิทธิภาพ (Active Recruitment)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ แบบตามประสิทธิภาพ (Active Recruitment)

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกที่เคยมีตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ได้แก่ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และตำแหน่งนักวิจัยที่มีประสบการณ์ หรือมีระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรือ นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพผู้สูงอายุ หรือนวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยจะคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ามาปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ แบบตามประสิทธิภาพ (Active Recruitment) ตำแหน่ง อาจารย์ และนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถสมัครผ่านระบบ CMU HRActive Recruitment  ผ่านเว็บไซต์  https://hr.oop.cmu.ac.th/active_recruitment/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5394 3111-2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

https://hr.oop.cmu.ac.th/active_recruitment/

ไฟล์เอกสารแนบข่าว

2564000004img533