รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานบริหารงานวิจัย มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP010132 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในส่วนงานบริหารงานวิจัย สังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย

 

  • รับสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอิเล็กทรอนิกส์กองบริหารงานบุคคล (CMU HR e-Recruitment) http://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/  (ID:00710)
  • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566  (ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร EP010132