ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

 

       คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และผู้แทนจากสำนักงานบริหารงานวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
       เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ภายใต้แผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อผู้บริหารสถาบันและนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
.
.
.
.
.
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.
ภาพโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.