(วีดีโอย้อนหลัง) การประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ ทุนวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่