สัมมนาสำนักงานบริหารงานวิจัย 4.0 Beyond the New Normal

สัมมนาสำนักงานบริหารงานวิจัย 4.0 Beyond the New Normal

วันที่ 17 กันยายน 2563 สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “สัมมนาสำนักงานบริหารงานวิจัย 4.0 Beyond the New Normal” ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย กล่าวเปิดการอบรม โดยมีบุคลากรสังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัยเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อแสดงผลงานของฝ่ายงานที่ได้ดำเนินการมา พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทาง และแผนการดำเนินงานในอนาคต ของฝ่ายงาน