สำนักงานบริหารงานวิจัยเข้าศึกษาดูงานระบบ E-Planning คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สำนักงานบริหารงานวิจัยเข้าศึกษาดูงานระบบ E-Planning คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย และคณะทำงาน ได้เข้าศึกษาดูงานระบบ E-Planning ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และทีมพัฒนาระบบ E-Planning ให้การต้อนรับ