สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ 6 แผนงานวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ 6 แผนงานวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ 6 แผนงานวิจัย ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566
.

🚩 สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.arda.or.th/research-fund02.php

🚩 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11685